Om bloggen


  • Denna blogg är ett forum där psykradikala tillsammans vill forma en ny kultur och språk som går i hand med våra faktiska erfarenheter av "psykisk sjukdom" snarare än att försöka anpassa våra liv i en konventionell ram. Vi vill arbeta bort tabun, stigmatisering, glorifiering och demonisering av personer som inte tillhör den psykiska normen. Vi är ett nätverk av människor som lever med och/ eller påverkas av tillstånd/upplevelser och erfarenheter som ofta diagnostiserats och märkts som psykiatriska tillstånd. Vi anser att dessa erfarenheter är galna gåvor som behöver odling och skötsel, snarare än identifiering genom sjukdomar eller störningar. Genom att gå tillsammans som individer och som en gemenskap, kan alla regnbågens sammanflätade färger av galenskap, kreativitet och samarbete inspirera till hopp och förändring i en förtryckande och skadad värld. Deltagande i bloggen hjälper oss att övervinna utanförskap som samhället lagt på oss och utnyttja den verkliga potential som ligger mellan briljans och vansinne.
  • Tillsammans söker vi nytt utrymme och frihet för extrema tillstånd av medvetande. Vi stödjer alternativ till den medicinska modellen och medger att vi har ett traumatiskt arv av psykiatriska övergrepp.
  • Vi respekterar mångfald och omfamnar skadebegränsning och självbestämmande i behandlingsbeslut. Alla är välkomna, oavsett om de stöder användningen av psykiatriska droger eller inte, och om de identifierar sig med diagnostiska kategorier eller inte.
  • Utöver den medicinska modellen. Samtidigt som vi respekterar vilka behandlingsbeslut människor gör, utmanar vi vanliga definitioner av psykiska skillnader som i huvudsak ses som sjukt, stört, felaktigt och finns inom ramen för DSM-IV diagnostisering. Vi undersöker okända territorium och styrs inte av felaktiga kartor som beskrivits av vårdinstanser och läkemedelsbolagen. Vi gör nya kartor. Utbildar varandra om alternativen. Mycket av vad media och medicinska etablissemanget och institutioner berättar om "psykisk sjukdom", psykiska läkemedel och hur vi måste leva våra liv är helt enkelt inte sant. Vi utbildar oss själva och varandra. Vi ifrågasätter vad vi hör på TV och vad vi läser i läkarmottagnings broschyrer, tidningar, forskning etc. 
  • Icke dömande och respekt för mångfald. Vi välkomnar människor som stöder psykiska droger och människor som inte gör det, liksom människor som använder diagnostiska etiketter och människor som inte identifierar sig med dessa termer. Vi utesluter inte människor på grund av politik (så länge den inte är förtryckande. Läs mer under vår anti-förtryck policy) , livsstilsval, diagnos historia, användning av droger, "kriminellt" beteende eller identiteter och andra erfarenheter utanför normen. Vi har alla mycket att lära av varandra, så vi respekterar varandras val. Även om det nuvarande sociala systemet och den medicinska modellen har en tendens att splittra oss, vill vi få vår förståelse för och erfarenheter med vanvett att förena oss.
  • Icke-hierarki och anti-förtryck. Bloggen är anti-auktoritär, allomfattande, och arbetar mot rasism / klassism / sexism / homo / transfobi, lookism, ableism, heteronormativitet och andra former av förtryck. Vi är ett radikalt psykiskt hälso- stödnätverk där förtryckande beteenden inte tolereras av varken deltagare i bloggen eller besökare.
  • Ickevåld. Vi tror att varaktig förändring i världen leder genom dialog, medkännande/aktivt- lyssnande, ömsesidig hjälp och stöd via nätverk på gräsrotsnivå. Vi hoppas att dessa metoder bidrar till att skapa livskraftiga alternativ till det nuvarande systemet av regering, byråkrati, dominans och företagskultur.
Policyn är till stor del inspirerad av Icarus Project's "mission statement".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar